De onderdelen

De onderdelen van de GeoRSS feed zijn:
  • Titel
  • Link
  • ID
  • Samenvatting
  • Bron
  • Datumveld
  • Locatie
 
De onderdelen zijn van belang om structuur te geven in de informatie die verstrekt word. Om aan te geven wat voor een invloed de onderdelen hebben op de informatie wordt dit aangegeven aan de hand van een voorbeeld.
 
Voorbeeld aan de hand van een bouwvergunning
Als u een bouwvergunning publiceert via GeoRSS, moet dit zo eenvoudig mogelijk gepresenteerd worden, zoals een krantenartikel. In dit voorbeeld worden de onderdelen van GeoRSS feed duidelijke uitgelegd.
 
Bij de titel van de bouwvergunning is het belangrijk dat dit een korte titel is. Tevens moet de titel de lading dekken, het moet de inhoud van de bouwvergunning omvatten.
 
De link geeft de plaats aan waar de bouwvergunning is opgeslagen. Hierop kan ook worden doorgeklikt om het bouwvergunning te lezen.
 
Het ID zorgt ervoor dat de bouwvergunning uniek is en eventueel ook later geactualiseerd kan worden. Hierdoor komen er geen onnodige dubbele items voor.
 
De samenvatting is van belang om internetgebruikers daadwerkelijk bij de bouwvergunning te krijgen. Door middel van trefwoorden in de samenvatting komen de internetgebruikers bij de juiste bouwvergunning. Om u een aantal tips toe te reiken om de internetgebruikers bij uw bouwvergunning of andere informatie te krijgen kunt u dit hier lezen.
 
De bron is de afzender van de informatie die verstrekt wordt. Deze bron heeft u zelf in beheer en u kunt daarom zelf de frequentie aangeven waarin informatie wordt geactualiseerd.

Het datumveld geeft de datum weer van de bouwvergunning. Op deze manier kan er gezocht worden op tijd. Interessant voor actuele berichten, maar ook juist om historische informatie te zoeken.
 
De locatie is het punt wat GeoRSS uniek maakt. Door de GeoRSS is het mogelijk om de plaats, waar de bouwvergunning voor is weer te geven in een landkaart.
 
U kunt tevens in techniek van GeoRSS hier lezen.